Księgowość ze wsparciem doradczym

Aktualności

Podpisanie umowy z PARP

Podpisanie umowy z PARP

Żagań, dnia 19.12.2018 r. Informujemy iż dnia 19.12.2018 r. zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3.1. proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Prezes Zarządu,...

Przyznanie nagrody Forbes

Przyznanie nagrody Forbes

Żagań, dnia 20.10.2018 r. Dnia 11 października 2018 r. w Szczecina odbyła się Gala Forbesa, na której odebraliśmy wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes w kategorii najdynamiczniej rosnących firm o poziomie przychodów do 100 mln...

Przygotowania do wdrożenia proinnowacyjnych usług

Przygotowania do wdrożenia proinnowacyjnych usług

Żagań, dnia 31.07.2018 r. W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Kardynał & Kardynał sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usług proinnowacyjnych doradczych w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie...

Zapytanie ofertowe na proinnowacyjne usługi doradcze

Zapytanie ofertowe na proinnowacyjne usługi doradcze

Informujemy iż w związku z planowanym uruchomieniem projektu “Zakup usług doradczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu informatycznego udostępnionego w chmurze do zarządzania płatnościami i prowadzenia rozrachunków z kontrahentami zintegrowanego z bankiem w...