Kardynał&Kardynał sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Kardynał&Kardynał sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Zakup usług doradczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu informatycznego z kontrahentami zintegrowanego z bankiem w trybie online opracowanego zgodnie z Dyrektywą regulującą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD 2).

Celem realizacji projektu jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych od akredytowanego IOB w związku z wdrożeniem innowacji produktowej i procesowej w strukturach Wnioskodawcy. Zakup specjalistycznych usług doradczych jest konieczny w związku z wprowadzeniem przez Wnioskodawcę na krajowy rynek znacząco udoskonalonej usługi tj. platformy integrującej system księgowy z systemami bankowości elektronicznej umożliwiającej dodatkowo świadczenie dwóch nowych typów usług tj. Account Information Service (AIS) oraz Payment Initiation Service (PIS). Proinnowacyjne usługi przyczyniają się do optymalizacji strategii wejścia na konkurencyjny rynek usług płatniczych oraz ustanowienia nowych standardów usług księgowych. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty oraz wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej. Efektem projektu będzie uruchomienie zaawansowanego narzędzia automatyzującego obieg dokumentów księgowych pomiędzy firmą a biurem rachunkowym dla sektora MŚP.

Dofinansowanie projektu UE: 761.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.743.040,00 zł