Przygotowania do wdrożenia proinnowacyjnych usług

Żagań, dnia 31.07.2018 r.

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Kardynał & Kardynał sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usług proinnowacyjnych doradczych w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w ramach zapytania ofertowego z dnia 24.07.2018 r,. dokonano wyboru oferty złożonej przez INVESTIN sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Jarosław Kardynał