Usługi księgowe w czasie rzeczywistym.
Więcej >
Zwiększ dynamikę obiegu informacji księgowej.
Wsparcie w zarządzaniu płynnością finansową.
Pełna księgowość spółek.
Kadry i płace w rozliczeniu za osobę. Pracownicy delegowani za granicę. Elektroniczne akta osobowe.
Księga Przychodów i Rozchodów z rozrachunkami.
Usługi wirtualnego biura.
Usługi specjalistyczne
  • Zarządzanie wierzytelnościami poprzez monitoring płatności, raportowanie prognozowanych terminów otrzymania wierzytelności
  • Analiza cashflow, a w jej ramach specjalistyczne raporty księgowe dla zarządu
Rejestracja podmiotów gospodarczych oraz zmian
w spółkach z o.o.
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.
Henry Ford
założyciel Ford Motor Company