Zapytanie ofertowe nr 01/2020 z dnia 20.02.2020 r. – zakończono postępowanie wyborem wykonawcy

Informujemy iż Kardynał & Kardynał Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, wystosowała Zapytanie Ofertowe nr 01/2020  z dnia 20 lutego 2020r.  na „Dostawę (wraz z przekazaniem praw autorskich) systemu informatycznego udostępnionego w chmurze do zarządzania płatnościami i prowadzenia rozrachunków z kontrahentami zintegrowanego z bankiem w trybie online opracowanego zgodnie z Dyrektywę regulującą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD 2)”.

Informujemy iż wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę:

Trimtad Arteria Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Pełna treść Zapytania oraz jego załączników dostępna jest do pobrania w Ogłoszeniu do którego link znajduje się poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234386