Open
banking.
Więcej >
Usługi płatnicze
zgodnie z dyrektywą PSD 2
Otwarta bankowość to nowy standard na rynku usług płatniczych, który dzięki integracji rachunków bankowych z oprogramowaniem księgowym pozwala na oferowanie Spółce nowego wymiaru usług, w których obieg informacji księgowej staje się bardziej dynamiczny. Zarządzanie danymi klientów obydwa się zgodnie z wysokimi standardami branży fintech. Dostęp do oprogramowania uwierzytelniany jest dwuskładnikowo (MFA), a przepływ informacji podlega szyfrowaniu.
Usługa inicjowania płatności (PIS) pozwala na wykonywanie przelewów podatkowych, wynagrodzeń oraz do kontrahentów bez potrzeby kopiowania danych bezpośrednio z oprogramowania księgowego. Usługa dostępu do rachunku bankowego (AIS) pozwala na agregowanie danych z różnych banków w jednym miejscu i prowadzenia automatycznych rozliczeń rozrachunków z kontrahentami.
Krajowa Instytucja
Płatnicza.
Kardynał&Kardynał sp. z o.o. podlega pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego jako Krajowa Instytucja Płatnicza. Zakres świadczonych przez Kardynał&Kardynał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług płatniczych obejmuje: świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.u.p.); świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 u.u.p.).