Podpisanie umowy z PARP

Żagań, dnia 19.12.2018 r.

Informujemy iż dnia 19.12.2018 r. zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3.1. proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Prezes Zarządu,

Jarosław Kardynał